Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2PRG Kod Erasmus / ISCED: 10.902 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Zakład Zrównoważonego Rozwoju
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Prawidłowe posługiwanie się aparatem pojęciowym prawa gospodarczego.

• Umiejętność prawidłowego zastosowania instytucji prawa gospodarczego.

• Znajomość zasad funkcjonowania podmiotów prawa gospodarczego w obrocie gospodarczym.

• Umiejętność wskazania różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi typami przedsiębiorców.

• Znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania, rozwiązywania i likwidacji spółek prawa handlowego.

• Znajomość podstawowych typów umów gospodarczych i prawidłowe ich zastosowanie.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłowym posługiwaniem się aparatem pojęciowym prawa gospodarczego. Zakres przedmiotu obejmuje kształcenie umiejętności prawidłowego zastosowania instytucji prawa gospodarczego, znajomości zasad funkcjonowania podmiotów prawa gospodarczego w obrocie gospodarczym oraz umiejętności wskazania różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi typami przedsiębiorców.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2PRG

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 – przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki prawne

Dyscyplina: prawo gospodarcze

Rok studiów /semestr: drugi rok / czwarty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 9 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: zaliczenie pisemne

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach (w tym test końcowy) – 9 godz.

Przygotowanie się do wykładu – 9 godz.

Udział w konsultacjach – 34 godz.

Przygotowanie do testu końcowego – 23 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 43 godz., 1,7 ECTS

o charakterze praktycznym – 0 godz., 0 ECTS

Literatura:

• C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, wyd. 4, Warszawa 2010.

• M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

• S. Pszczółka, M.J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Repetytorium prawo handlowe. Tablice, Testy, Kazusy, wyd. 3., Warszawa 2011.

• T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, wyd 2., Warszawa 2009.

• J. Kuciński, Z. Trzciński, Prawo gospodarcze. Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem i planem studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.