Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania rynkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2LBRY Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Badania rynkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji rynkowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania rynkowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do badań rynkowych.

2. Informacja w badaniach rynkowych

3. Badania rynkowe - pojęcie, rodzaje, organizacja i znaczenie

4.Źródła informacji w badaniach marketingowych i ich gromadzenie

5.Metody i techniki stosowane w badaniach rynkowych

6. Realizacja badań rynkowych i prezentacja wyników.

7. Wykorzystanie internetowych badań rynkowych.

8. Etyka badań rynkowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów do dyskusji.

Kryteria oceniania: Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Podejście do egzaminu końcowego na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.