Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia e-gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PNGO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia e-gospodarki
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PNGO

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin (w tym e-learning).

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godzin

- studiowanie literatury 25 godzin

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów 20 godzin

- udział w konsultacjach 5 godzin

- zaliczeniowy projekt końcowy 20 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktycznie angażujący słuchaczy

- konsultacje indywidualne

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 35, Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. T. Hayes, Hiperskok: rewolucja internetowa w biznesie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

2. J. Winiarski, Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

3. M. Pindelski, Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce: raport 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009. (Aktualizacja do najnowszych raportów)

2. W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu: ujęcie instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

3. K. C. Laudon, C. Guercio Traver, E-Commerce 2017, Pearson Education, 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PNGO _W01 Ma wiedzę o procesach zmian zachodzących w gospodarce elektronicznej oraz ich przyczynach, przebiegu i konsekwencjach (E1_W01)

UMIEJĘTNOŚCI

2PNGO _U01 Potrafi wyjaśnić podstawowe narzędzia gospodarki elektronicznej oraz dostrzega ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego (E1_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu pisemnego i/lub projektu końcowego.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PNGO

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godzin

- studiowanie literatury 25 godzin

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów 20 godzin

- udział w konsultacjach 5 godzin

- zaliczeniowy projekt końcowy 20 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktycznie angażujący słuchaczy

- konsultacje indywidualne

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 35, Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. T. Hayes, Hiperskok: rewolucja internetowa w biznesie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

2. J. Winiarski, Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

3. M. Pindelski, Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce: raport 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009. (Aktualizacja do najnowszych raportów)

2. W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu: ujęcie instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

3. K. C. Laudon, C. Guercio Traver, E-Commerce 2017, Pearson Education, 2017.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2PNGO

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godzin

- studiowanie literatury 25 godzin

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów 20 godzin

- udział w konsultacjach 5 godzin

- zaliczeniowy projekt końcowy 20 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktycznie angażujący słuchaczy

- konsultacje indywidualne

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 35, Punkty ECTS 1,4

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. T. Hayes, Hiperskok: rewolucja internetowa w biznesie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

2. J. Winiarski, Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

3. M. Pindelski, Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce: raport 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009. (Aktualizacja do najnowszych raportów)

2. W. Szpringer, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu: ujęcie instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

3. K. C. Laudon, C. Guercio Traver, E-Commerce 2017, Pearson Education, 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.