Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacyjny samorząd terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3PIST Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacyjny samorząd terytorialny
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę ekonomiczną oraz znajomość podstaw finansówSkrócony opis:

Celem przedmiotu INNOWACYJNY SAMORZĄD TERYTORIALNY jest zapoznanie studentów z istotą wyzwań, jakie stoją przed współczesnym samorządem terytorialnym i przesłankami innowacyjności, która jest ważnym narzędziem kreacji rozwoju społeczno-gospodarczego jst.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: ogólne kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. wykładów

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w wykładach - 0,72 pkt (18 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie do dyskusji) - 1,28 pkt (32 godz.)

przygotowanie się do egzaminu - 2 ECTS (50 godz.)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bukowski Z., Kamosiński S., Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

2. Gawłowski R., Machalski P., Makowski K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publiczne, CeDeWu, Warszawa 2017

3. Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dolnicki B, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Ebel R. D., Petersen J. E., The Oxford handbook of state and local government finance, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012.

3. Fagerberg J., The Oxford handbook of innovation, Oxford : University Press, 2005.

4. Ansell Ch., Torfing J., Public innovation through collaboration and design, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.

Efekty uczenia się:

FIL_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do innowacji i działań na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego E1_W01

FIL_W02 ma wiedzę o normach i regułach rządzących systemem finansowania samorządu terytorialnego (źródłach dochodów, kierunkach wydatkowania oraz teoriach odnoszących się do finansów samorządowych) ukierunkowanego na podnoszenie poziomu jego innowacyjności E1_W07

FIL_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (w odniesieniu do innowacyjności samorządu terytorialnego) E1_K01

FIL_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne dzięki zapoznaniu się z instrumentami wspierania innowacyjności samorządu terytorialnego partycypacji społecznej w finansach samorządowych E1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu (test mieszany, z pytaniami testowymi oraz otwartymi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyn
Prowadzący grup: Anna Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu INNOWACYJNY SAMORZĄD TERYTORIALNY jest zapoznanie studentów z istotą wyzwań, jakie stoją przed współczesnym samorządem terytorialnym i przesłankami innowacyjności, która jest ważnym narzędziem kreacji rozwoju społeczno-gospodarczego jst.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: ogólne kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. wykładów (w tym 6h w e-learningu)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów, wykład w e-learningu

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w wykładach - 0,72 pkt (18 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie do dyskusji) - 1,28 pkt (32 godz.)

przygotowanie się do egzaminu - 2 ECTS (50 godz.)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bukowski Z., Kamosiński S., Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.

2. Gawłowski R., Machalski P., Makowski K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publiczne, CeDeWu, Warszawa 2017

3. Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dolnicki B, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Ebel R. D., Petersen J. E., The Oxford handbook of state and local government finance, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012.

3. Fagerberg J., The Oxford handbook of innovation, Oxford : University Press, 2005.

4. Ansell Ch., Torfing J., Public innovation through collaboration and design, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.