Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-4SEM1 Kod Erasmus / ISCED: 14.304 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie rozwija wiedzę doktoranta w zakresie tematyki podejmowanej w rozprawie doktorskiej. Promotor ocenia postępy w realizacji kolejnych etapów badań stanowiących bazę pracy doktorskiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium doktoranci zapoznawani są z metodami pracy naukowej i ze sposobami kształtowania warsztatu naukowego. Poznają wymagania stawiane pracom doktorskim. Seminarium przygotowuje doktoranta do pisania pracy naukowej oraz prezentowania swoich osiągnięć.

Doktorant w trakcie czwartego roku studiów opracowuje kolejne rozdziały pracy doktorskiej.

Ukończenie studiów doktoranckich oznacza uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Literatura:

Literatura dotycząca tematu pracy doktorskiej (odrębna dla każdego doktoranta)

Efekty uczenia się:

SD_WG03; SD_UW04; SD_UW05; SD_UO01; SD_UU01; SD_KK01; SD_KK02; SD_KK03; SD_KK04; SD_KK05, SD_KO01; SD_KR02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa seminarium jest wynikiem całorocznej pracy doktoranta w zakresie realizacji kolejnych etapów badań, pogłębiania wiedzy w tematyce pracy oraz zaangażowania. Ocena z seminarium na 4 roku jest wystawiana przez promotora wraz ze złożeniem przez doktoranta całej rozprawy doktorskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.