Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2PGO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest zapoznanie studenta z prawnymi mechanizmami funkcjonowania gospodarki rynkowej. ponadto wskazanie roli prawa gospodarczego publicznego i prywatnego w sferze gospodarki. Zwracana będzie uwaga na uwarunkowania prawne i ustrojowe stosowania określonych konstrukcji prawnych.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy prawnie uwarunkowanych zasad funkcjonowania gospodarki. Przedmiotem wykładu są instrumentów prawne oddziaływania państwa na gospodarkę,ocena ich zakresu i uwarunkowania zastosowania instrumentów prawnych właściwych w gospodarce rynkowej. Ponadto omawiane będą formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i ich specyfika.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą następujące zagadnienia:

Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej;

Państwowa ochrona prawna konkurencji;

Przedsiębiorcy i ich klasyfikacja;

Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym;

Publicznoprawne regulacje w zakresie energetyki i telekomunikacji;

Publicznoprawne regulacje w zakresie transportu;

Publicznoprawna regulacja bankowości;

Publicznoprawna regulacja ubezpieczeń

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - charakterystyka zasad konstrukcji prawnych na gruncie prawa gospodarczego prywatnego;

Spółki osobowe i kapitałowe;

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym;

Umowy w obrocie gospodarczym, rola, zawieranie umów, zasady wykonywania i odpowiedzialność odszkodowawcza;

Podstawowe umowy w obrocie gospodarczym;

Literatura:

. A. Pawłowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej; Warszawa 2010;

3. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016;

1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego oraz jego zakres przedmiotowy i podmiotowy;

G. Domański, Understanding Modern Company Law, Warszawa 2005;

Efekty uczenia się:

PGO_W01- zna normy, reguły i zasady prawa w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych L1-W03

PGO_W02- ma podstawową wiedzę na temat prawnych i innych uwarunkowań działalności logistycznej L1-W09

PGO_U01- prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy rozwiązywaniu konkretnych problemów z obszaru logistyki L1-U05

PGO_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów gospodarczych L1-K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, 60% prawidłowych odpowiedzi daje ocenę pozytywną. Oceny pozytywne są różnicowane w zależności od liczby prawidłowych odpowiedzi. Wizyta w sądzie na sali rozpraw podczas spraw dotyczących prawa gospodarczego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.