Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z obszaru mechanizmów funkcjonowania prawa, jego roli i miejsca w społeczeństwie i w gospodarce. Ponadto ważnym jest pokazanie wiedzy z zakresu źródeł prawa, podstaw procesu stanowienia i stosowania prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przedstawienie studentom mechanizmu funkcjonowania prawa w procesie zarządzania gospodarką i zasobami ludzkimi. W szczególności chodzi o wyjaśnienie zasad stanowienia i funkcjonowania prawa oraz zapoznanie ich z podstawowymi instytucjami z obszaru prawa prywatnego i publicznego.

Konieczne jest też wskazanie miejsca i znaczenie UE w systemie źródeł prawa RP. Zostaną też przedstawione elementy prawa konstytucyjnego, zasady ustroju RP. Wykład obejmuje również

elementy prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa karnego i postępowania karnego. W zakresie prawa prywatnego uwzględnione zostaną

elementy części ogólnej prawa cywilnego i rzeczowego oraz prawa zobowiązaniowego i prawa rodzinnego, także spadkowego. Wykład obejmuje ponadto elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem zajęć będzie również problematyka pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

- negocjacje;

Literatura:

B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2012;

J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016;

A. Konieczka-Purchała, Practical English for Lawers. Handbook, wyd. 4

Efekty uczenia się:

PRA_W01 -zna normy, reguły i zasady działania prawa w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych L1-W03

PRA_W02 -ma podstawową wiedzę na temat, prawnych uwarunkowań działalności logistycznej L1-W09

PRA_K01 -umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z funkcjonowaniem sfery logistyki, uwzględniając aspekty prawne L1_K06

PRA_K02 -potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie L1_K06

Metody i kryteria oceniania:

- udział w wykładach: 15 x 2 h w tygodniu,

- dyskusja nad analizowanymi problemami podczas wykładu,

-przygotowanie do egzaminu,

-obecność na egzaminie i uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.