Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3NIE4 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz.4 0300-LS1-3NIE4

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz.4 0300-LS1-3NIE4

Założenia (opisowo):

Lektorat ma przygotować studenta do komunikowania się w języku obcym na poziomie elementarnym umożliwiającym nawiązanie kontaktów biznesowych z niemieckojęzycznym partnerem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest motywowanie do pracy w grupie oraz motywowanie do pogłębiania wiedzy o instytucjach i strukturach związanych z logistyką

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- II rok studiów: 30 godz. - cz.1 (semestr zimowy) i 30 godz. - cz.2 (semestr letni)

- III rok studiów: 30 godz. - cz.3 (semestr zimowy) i 30 godz. - cz.4 (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta:

120 godz. – udział w zajęciach - 4 pkt ECTS

60 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń - 2 pkt ECTS

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennej komunikacji w kontekście zawodowym na poziomie elementarnym

Literatura:

Literatura podstawowa:

DaF im Unternehmen A1, Klett

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

www.pons.de

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę o instytucjach i strukturach związanych z logistyką, więziach między nimi występujących i kierunkach ich ewolucji L1_W06

2. Student w zakresie języka obcego ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych zgodne z wymaganiami określonymi

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego L1_U10

3. Student potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role M1_K02

Wiedza: Zna słownictwo ( kontekst zawodowy), zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1.

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji w firmie/zakładzie pracy.

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia cząstkowe (min 50% punktów)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.