Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XMPH Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo handlowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom i utrwalenie wiedzy na temat międzynarodowego prawa handlowego – jego istoty, specyfiki, źródeł, podmiotów oraz aspektów praktycznych. W efekcie słuchacze powinni uzyskać m.in. zdolność identyfikacji i rozumienia podstawowych regulacji prawno międzynarodowych w zakresie stosunków handlowych (w tym kwestii dotyczących zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym). Wiedza ta powinna zostać ugruntowana w oparciu o znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauk prawnych oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Student powinien także opanować szereg umiejętności w ramach wskazanego przedmiotu, do których należą m.in.: zdolność samodzielnego zdobywania wiedzy (uczenia się), umiejętność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz wykorzystywania i stosowania (również na poziomie zaawansowanym) rutynowych technik pozyskiwania informacji. Student powinien także nabyć zdolność logicznego formułowania wniosków oraz sądów na podstawie dostępnych danych (informacji) źródłowych oraz swobodnego komunikowania się z przedstawicielami środowisk profesjonalnych związanych z prawem międzynarodowym handlowym. Efektem kształcenia staje się także ugruntowanie określonych postaw wśród studentów, którzy powinni przejawiać gotowość do samodzielnych działań profesjonalnych oraz ponoszenia odpowiedzialności za tego rodzaju aktywność. Studenci powinni zostać także przygotowani do pracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem efektywności ich działań.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat międzynarodowego prawa handlowego – jego istoty, specyfiki, relacji z innymi gałęziami prawa, źródeł, podmiotów oraz aspektów praktycznych.

Literatura:

Podstawowa: M. Pazdan (red.), Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2006; B. Fuchs, Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym, Kraków 2000, R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2009.

Uzupełniająca: I.J. Mitroczuk (red.), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : konwencja wiedeńska : komentarz, Warszawa 1997; J.A. Hermanowski, D.J. Jastrzębski, Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym, Warszawa 1999; J.A. Hermanowski, Incoterms 2000: komentarz, Warszawa-Zielona Góra 2004; L. Zalewski, Sposoby zawierania umów w handlu międzynarodowym, Warszawa-Poznań 1992.

Efekty uczenia się:

- zdolność identyfikacji i rozumienia podstawowych regulacji prawno międzynarodowych w zakresie stosunków handlowych (w tym kwestii dotyczących zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym),

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauk prawnych oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych,

- Opanowanie m.in.: zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy (uczenia się), umiejętność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz wykorzystywania i stosowania (również na poziomie zaawansowanym) rutynowych technik pozyskiwania informacji,

- Zdolność logicznego formułowania wniosków oraz sądów na podstawie dostępnych danych (informacji) źródłowych oraz swobodnego komunikowania się z przedstawicielami środowisk profesjonalnych związanych z prawem międzynarodowym handlowym,

- przygotowanie do pracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem efektywności ich działań.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie/egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech, Teresa Mróz
Prowadzący grup: Marta Czech, Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.