Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Częśc pierwsza przedmiotu Ekonomia przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Mikroekonomia zajmuje się analizą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo) oraz badaniem kategorii i prawidłowości składających się na mechanizm funkcjonowania tych podmiotów. Bada mechanizm rynkowy i czynniki określające podstawowe kategorie rynku: popyt i podaż. Mikroekonomia analizuje również czynniki kształtujące produkcję (i podaż) poszczególnych towarów oraz system zasilania produkcji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o problemach podejmowanych w badaniach ekonomicznych;

- posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności między nimi;

- posiada wiedzę o metodach i narzędziach badawczych w mikroekonomii;

- student potrafi rozwiązywać problemy optymalizacji funkcji celu konsumenta i producenta;

- umie wykorzystywać teorię konsumenta i producenta do oceny problemów praktyki gospodarczej, a także do analizy racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych;

- zna zależności rynkowe i potrafi je interpretować;

- student zna konstrukcję racjonalnego projektu gospodarczego;

- student zna podstawową literaturę ekonomiczną.

Umiejętności

- student rozumie teksty ekonomiczne;

- student posiada umiejętność formułowania problemów ekonomicznych;

- wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu problemów, a także podejmuje próby ich rozwiązywania za pomocą odpowiednich metod z zakresu mikroekonomii;

- umie formułować wnioski na postawie badań.

Kompetencje

- jest przygotowany do prowadzenia badań mikroekonomicznych;

- potrafi uzupełniać swoją wiedzę o niezbędne informacje oraz zdobywać nowe umiejętności;

- przekazywana na zajęciach wiedza tworzy podstawę do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania gospodarki, w tym samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów mikroekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Po pierwszej części przedmiotu Ekonomia odbędzie się egzamin połówkowy z Mikroekonomii.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwia pisemne oraz aktywność na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.