Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1MAT#E Kod Erasmus / ISCED: 11.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Knowledge of mathematics at the level of secondary school.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The course includes elements of mathematical analysis in the scope of functions of one and two variables and linear algebra. Particular attention is paid to the introduction of mathematical methods used in social sciences. The lecture contains definitions, formulas and theorems in mathematics as well as examples. During the classes, students solve theory-related exercises.

Pełny opis:

Educational profile: general academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory, M_2 primary courses

Field and discipline of science:

field: mathematical sciences; discipline: mathematics

Year/semester: 1 year/1 semester

Prerequisites: knowledge of mathematics at the level of secondary school

Number of didactic hours: 15 hours - lecture, 30 hours - classes

Teaching methods:

Traditional lecture conducted with the use of multimedia presentations, practical and activating methods (individual work, group work)

The general form of passing the course: passing classes + exam

ESTS points: 7

Student workload balance:

participation in lectures - 15 hours

participation in classes - 30 hours

participation in consultations hours - 4 hours

doing homework - 30 hours

preparation for classes - 40 hours

preparation for the test - 26 hours

preparation for the exam and participation in the exam - 30 hours

The total student workload - 175 hours

Quantitative indicators

Student workload related to the course:

Number of hours / ECTS points

requiring direct teacher participation: 50/2

of a practical nature: 130 / 5,2

Literatura:

1. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

2. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

3. Filipowicz M., Mathematics theoretical background and exercises, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2005.

4. Simon C. P., Blume L., Mathematics for Economists, W. W. Norton & Company, New York, London 1994.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE

1MAT_W01 Has basic knowledge about matrices and systems of linear equations, knows how to use them in socio-economic analysis, is able to perform matrix operations and solve the system of linear equations. M1_W06

1MAT_W02 Has basic knowledge about function of one variable (including differential and integral calculus), knows how to use function one variable in socio-economic analysis, uses correctly basic properties of one variable function, is able to determine basic derivatives and integrals of one variable function. M1_W06

1MAT_W03 Has basic knowledge about function of two variables (mainly differential calculus), knows how to use functions of two variables in socio-economic analysis, is able to determine basic partial derivatives and solve elementary optimization problems of two variables function. M1_W06

SOCIAL COMPETENCES

1MAT_K01 Is able to individually expand knowledge and skills in mathematics. M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

The condition of passing the course is to achieve assumed learning outcomes.

Assessment methods of lectures: written or oral exam. Students who have completed the classes are allowed to take the exam.

Assessment methods of classes: test, homework and activity during the classes. Leaving the student more than 4 hours qualify to fail the subject. Completing the absences takes place during the teacher's consultation hours.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.