Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1NIE1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 0300-MS1-1NIE1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 0300-MS1-1NIE1

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Język niemiecki cz. 1

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1NIE1

Moduł 2. Przedmiot podstawowy, obowiązkowy

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS w semestrze,

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 16 godzin plus 4 godziny konsultacji

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 34 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

Efekty uczenia się:

WIEDZA

M1_W04 zna więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego S1A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

M1-U09 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowywania prac S1A_U09

M1_U10 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie

dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych

wystąpień ustnych S1A_U10.

M1_U11 posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych

stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym

wymaganiom określonym dla poziomu wg Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

M1-K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S1A_K02

M1-K05 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne S1A-K05

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz prezentacji

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 0300-MS1-1NIE1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 0300-MS1-1NIE1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-NIE1

Moduł 2. Przedmiot podstawowy, obowiązkowy

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 30 w semestrze

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 16 godzin plus udział w konsultacjach: 4 godziny

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 34 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.