Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy (angielski) - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1ANGL Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy (angielski) - lektorat
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania w kontekście zawodowym oraz rozwinięcie słownictwa z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych odpowiadające specjalizacji grupy.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki - Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

I rok – I semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Punkty ECTS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godz. – udział w zajęciach

18 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń

2 godz. - udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h, 1,2 p. ECTS

- o charakterze praktycznym - 50h, 2 p. ECTS

Literatura:

Literatura:

1. Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

2. Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

3. FC Use of English, V. Evans

4. Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

5. Market Leader Working Across Cultures - A. Pilbeam (Pearson 2010)

6. Market Leader Accounting and Finance - S. Helm (Pearson 2010)

7. Market Leader Business Law - R. Widdowson (Pearson 2010)

8. Market Leader Marketing - N. O'Driscoll (Pearson 2010)

9. artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1. komunikowanie się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców.

2. prowadzenie debaty

3. posługiwanie się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

SA_PS7_UK

4. posiadanie umiejętności przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku angielskim z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych.

KP7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, dwa kolokwia w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.