Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1KUB Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami zarządzania organizacją i prowadzania biznesu w warunkach występowania różnic kulturowych w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-MS2-1KUB
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Rodzaj przedmiotu: Moduł 2 - przedmioty podstawowy
 7. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: zarządzanie
 8. Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr
 9. Wymagania wstępne: brak
 10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
  Wykład - 30 godzin,
 11. Metoda dydaktyczna:
  Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów
 12. Forma zaliczenia przedmiotu:
  Zaliczenie ustne
 13. Punkty ECTS: 4
 14. Wskaźniki ilościowe
  Aktywność studenta:
  • Udział w wykładach – 30 godz.
  • Przygotowanie się do wykładu – 6 godz.
  • Udział w konsultacjach – 8 godz.
  • Przygotowanie do zaliczenia – 12 godz.
  • Zaliczenie – 1 godz.
  Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
  • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 39 godz., 1,5 ECTS
  • o charakterze praktycznym – 0 godz

Efekty uczenia się:

WIEDZA

 • M2_W04 ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych i występujących między nimi prawidłowościach w odniesieniu do różnych kultur i społeczności (S2A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

 • M2_U07 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do samodzielnego rozstrzygania problemów dotyczących zarządzania wielokulturowymi zespołami w organizacji i między organiacjami(S2A_U07

KOMPETENCJE

 • M2_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (S2A_K01)

Weryfikacja wszystkich efektów kształcenia nastąpi w toku dyskusji problemowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dyskusja na wylosowane zagadnienie problemowe. Listę zagadnień problemowych studenci otrzymają nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.