Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Certyfikacja i standaryzacja towarów w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2YCST Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Certyfikacja i standaryzacja towarów w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych zagadnień związanych z certyfikacją i standaryzacją towarów zgodnie z wymogami UE i EOG. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie certyfikacji i standaryzacji towarów oraz przykładów rzeczywistych z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz certyfikacji i standaryzacji towarów.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy (do wyboru)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- przygotowanie do wykładu: 20 h

- egzamin: 2 h

- udział w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 42 h

Łączny nakład pracy: 100 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 1,4)

Literatura:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

2) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

3) M. Sagan, Prawne czynniki standaryzacji produktu na rynku Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Zeszyt 3, 2007.

4) Dyrektywy UE dotyczące poszczególnych grup towarowych

Efekty uczenia się:

2YCST_W01 student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz certyfikacji i standaryzacji towarów (M2_W10)

2YCST_U01 potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz certyfikacji i standaryzacji towarów (M2_U06)

2YCST_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem

zawodu w obszarze certyfikacji i standaryzacji towarów (M2_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.