Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2RPRP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, a w szczególności indywidualnego prawa pracy. Zajęcia koncentrują się na problematyce nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, a także niektórych obowiązkach oraz uprawnieniach pracownika. Przedmiotem analizy są przepisy Kodeksu pracy a także ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, a w szczególności indywidualnego prawa pracy. Zajęcia koncentrują się na problematyce nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, a także niektórych obowiązkach oraz uprawnieniach pracownika. Przedmiotem analizy są przepisy Kodeksu pracy a także ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych, najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Z jednej strony idzie w nim o omówienie węzłowych problemów teoretycznych prawa pracy, z drugiej o pogłębienie, szczegółowe przedstawienie kwestii z zakresu dogmatyki prawa pracy. W wyborze tych ostatnich pod uwagę wzięto także doniosłość społeczno – gospodarczą i polityczną podejmowanych kwestii oraz stopień trudności interpretacyjnych, które się z nimi wiążą. Zasadniczo tematy wykładu nie stanowią powtórzenia tematyki przedstawianej na ćwiczeniach.

Celem ćwiczeń jest analiza wybranych unormowań prawa pracy, w szczególności przepisów Kodeksu pracy, zapoznanie z orzecznictwem przydatnym do zaprezentowania wątpliwości w zakresie wykładni obowiązującego stanu prawnego. Zajęcia koncentrują się na problematyce indywidualnego stosunku pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Florek : Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Liszcz: Prawo pracy, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć prawnych i ekonomicznych i rozumie podstawową terminologię poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów

K_W04 ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji prawnych i ekonomicznych, i ich istotnych elementach oraz o relacjach między strukturami i instytucjami pranymi i ekonomicznymi w skali krajowej i międzynarodowej

Umiejętności:

K_U02 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres podejmowanych działań

K_U08 ma umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę i praktykę ekonomiczną z wiedzą prawną

Kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. jest przygotowany do podjęcia studiów

drugiego stopnia.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin oraz zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Żywolewska
Prowadzący grup: Katarzyna Żywolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, a w szczególności indywidualnego prawa pracy. Zajęcia koncentrują się na problematyce nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, a także niektórych obowiązkach oraz uprawnieniach pracownika. Przedmiotem analizy są przepisy Kodeksu pracy a także ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych, najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Z jednej strony idzie w nim o omówienie węzłowych problemów teoretycznych prawa pracy, z drugiej o pogłębienie, szczegółowe przedstawienie kwestii z zakresu dogmatyki prawa pracy. W wyborze tych ostatnich pod uwagę wzięto także doniosłość społeczno – gospodarczą i polityczną podejmowanych kwestii oraz stopień trudności interpretacyjnych, które się z nimi wiążą. Zasadniczo tematy wykładu nie stanowią powtórzenia tematyki przedstawianej na ćwiczeniach.

Celem ćwiczeń jest analiza wybranych unormowań prawa pracy, w szczególności przepisów Kodeksu pracy, zapoznanie z orzecznictwem przydatnym do zaprezentowania wątpliwości w zakresie wykładni obowiązującego stanu prawnego. Zajęcia koncentrują się na problematyce indywidualnego stosunku pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Florek : Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Liszcz: Prawo pracy, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.