Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3PKS Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień prawa karnego skarbowego, zarówno w warstwie materialnej, procesowej i wykonawczej. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na egzekwowaniu odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Zostaną także przedstawione zagadnienia proceduralne. Przedmiot zakłada pozyskanie przez studentów umiejętności niezbędnych do wykonywania różnych funkcji administracyjnych w organach ścigania, wymiar sprawiedliwości, w administracji rządowej, samorządowej i terytorialnej, ponieważ będą oni posiadali wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego skarbowego, jaj również będą potrafili wykorzystywać uzyskaną wiedzę w przyszłej pracy zawodowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z szeregiem podstawowych instytucji prawa karnego skarbowego z zakresu nauki o przestępstwie i nauki o karze, przepisami regulującymi postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także konkretnymi typami przestępstw i wykroczeń podatkowych, celnych, dewizowych, oraz hazardowych. Kwestią najistotniejszą jest wykształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się treścią przepisów tyczących materii tak prawa karnego, jak i finansowego.

Literatura:

1. M. Baniak. Prawo karne skarbowe. Kraków 2005

2. G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A. R. Światłowski. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Gdańsk 2007

3. T. Grzegorczyk. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa 2006

4. P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2010

5. J. F. Prusak. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa 2006

6. L. Wilk, J. Zagrodnik. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa 2007

7. L. Wilk. Zagadnienia materialnego prawa karnego skarbowego. Toruń 2004

Efekty uczenia się:

1. Znajomość aparatu pojęciowego prawa finansowego i umiejętność posługiwania się fachową terminologią. K_W01(2), K_W11(3), K_U04(3), K_U13 (2)

2. Umiejętność analizy stanów faktycznych pod kątem mechanizmów odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. K_W09(2), K_U02(3), K_U03(3), K_U07(1)

3. Znajomość struktury organów ochrony prawnej w zakresie prawa karnego skarbowego. K_W02(2), K_W04(1), K_W08(1)

4. Wiedza o mechanizmach z zakresu prawa finansowego w działalności gospodarczej. K_W14(2), K_K07(3)

5. Umiejętność oceny efektów decyzji gospodarczych pod kątem odpowiedzialności karnej. K_U10(2), K_K03(1), K_K08(2)

6. Wiedza o kierunkach ewolucji odpowiedzialności karnoskarbowej. K_W06(1), K_W10(1), K_K01(2)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu poprzez napisanie eseju na wybrany temat wskazany przez Koordynatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Boratyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Boratyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.