Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RWIP Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo własności przemysłowej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
specjalnościowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - dodatkowy specjalistyczny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 1.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4 godz., egzamin 1 godz. Razem: 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godzin, co odpowiada 0,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, tom 14a, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, tom 14b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności przemysłowej; rozumie konieczność należytej ochrony własności przemysłowej i zarządzania jej zasobami.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U11- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNIE, absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych (test) lub egzamin ustny w formie odpowiedzi na pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Huzarska
Prowadzący grup: Joanna Huzarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.