Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3UKFA Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje aktualne zagadnienia szeroko pojętej kontroli finansowej - w tym podstawowe pojęcia i klasyfikacje kontroli oraz problematykę zewnętrznej kontroli finansowej (w tym przede wszystkim: kontroli parlamentarnej i prezydenckiej, kontroli finansowej sprawowanej przez NIK, kontroli finansowej regionalnych izb obrachunkowych, kontroli dewizowej, celno-skarbowej i kontroli podatkowej) oraz wewnętrznej kontroli finansowej (w tym: kontroli zarządczej, kontroli wykonywanej przez głównego księgowego i audytu wewnętrznego).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki kontroli finansowej i jej rodzajów, w tym zakresu podmiotowego i przedmiotowego, kryteriów, przebiegu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko z regulacjami prawnymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów kontroli finansowej, ale także z aktualnymi problemami funkcjonowania systemu kontroli, w świetle obowiązujących norm prawnych determinujących jego kształt i praktyki, jaka wykształciła się na ich gruncie. W trakcie zajęć słuchacze nauczą się rozumienia i posługiwania się siatką pojęciową kontroli finansowej oraz stosowania przepisów normujących przedmiotowe zagadnienia w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu MK_4 przedmiot specjalnościowy Sektor publiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk społecznych – nauki prawne

Rok studiów/semestr 3 rok/ 6 semestr studiów.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) prawo finansowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładu i 30 godzin w formie ćwiczeń

Efekty uczenia się:

KA6_WG6, posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania/ P6S_WG

KA6_UW2, potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych / P6S_UW

KA6_UW4, posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych/ P6S_UW

KA6_UO2, potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych, P6S_UO

KA6_KO1 potrafi brać udział w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje aktualne zagadnienia szeroko pojętej kontroli finansowej - w tym podstawowe pojęcia i klasyfikacje kontroli oraz problematykę zewnętrznej kontroli finansowej (w tym przede wszystkim: kontroli parlamentarnej i prezydenckiej, kontroli finansowej sprawowanej przez NIK, kontroli finansowej regionalnych izb obrachunkowych, kontroli dewizowej, celno-skarbowej i kontroli podatkowej) oraz wewnętrznej kontroli finansowej (w tym: kontroli zarządczej, kontroli wykonywanej przez głównego księgowego i audytu wewnętrznego). Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki kontroli finansowej i jej rodzajów, w tym zakresu podmiotowego i przedmiotowego, kryteriów, przebiegu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko z regulacjami prawnymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów kontroli finansowej, ale także z aktualnymi problemami funkcjonowania systemu kontroli, w świetle obowiązujących norm prawnych determinujących jego kształt i praktyki, jaka wykształciła się na ich gruncie. W trakcie zajęć słuchacze nauczą się rozumienia i posługiwania się siatką pojęciową kontroli finansowej oraz stosowania przepisów normujących przedmiotowe zagadnienia w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu MK_4 przedmiot specjalnościowy Sektor publiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk społecznych – nauki prawne

Rok studiów/semestr 3 rok/ 6 semestr studiów.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) prawo finansowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładu i 30 godzin w formie ćwiczeń

Literatura:

1. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak E., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000.

2. Ruśkowski E. Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawno-finansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.