Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2MMN Kod Erasmus / ISCED: 04.902 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing międzynarodowy jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w warunkach konkurencyjności globalnej, zarówno w ujęciu makro, jak również na poziomie przedsiębiorstw. Studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu-mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku zagranicznym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

1. Marketing krajowy, międzynarodowy i globalny.

2. Ewolucja koncepcji marketingu międzynarodowego

3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa.

4. Strategie wejścia na rynki zagraniczne.

5. Korporacje transnarodowe i ich konkurencyjność.

6.Marketing mix na rynkach zagranicznych.

7. Etyka w marketingu międzynarodowym.

Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

3. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

4. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

5. R.M.Joshi, International marketing, Oxford University Press, New Delhi 2014

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu połączony z wykładami w formie e-larningu.

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne, studia przypadków, dyskusja, zadania praktyczne na platformie e-learningowej.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych projektów i zadań.

- egzamin końcowy pisemny w formie testu (zalicza min. 51% puntów możliwych do zdobycia), do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń oraz studenci, którzy zaliczyli na podstawie testu wykłady w formie e-learningu (zalicza min. 51% punktów do zdobycia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.