Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-1GOC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat morfologii, składni i semantyki języka angielskiego oraz wskazanie na cechy wspólne oraz różniące systemy gramatyczne języka angielskiego i języka polskiego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_5).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok, semestr I i II.

Wymagania wstępne: Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, praca w grupach.

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach: 60h

- Przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do testów: 30h

- Konsultacje z nauczycielem: 10h

- Przygotowanie do testu i udział w nim: 17h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 72h

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60h

Literatura:

Huddleston Rodney 1991, English Grammar – an Outline. Cambridge University Press, Cambridge.

Huddleston Rodney - Geoffrey Pullum 2002, The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, Cambridge.

Hurford James R., Brendan Heasley and Michael B. Smith. 2007, Semantics. A Coursebook, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge.

Löbner, S. Understanding Semantics. London: Arnold 2002.

Lyons, J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: CUP 1995.

Pawłowska, K. Word, Phrase, Clause. The Basics of Descriptive Grammar. Białystok 2012

Efekty uczenia się:

- K_W01, K_W02, K_W03

K_W02

- K_U01, K_U02

- K_U01, K_U02

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu z oceną jest uzyskanie przez studenta oceny pozytywnej z każdego z dwóch testów pisemnych po każdym semestrze, wykonywanie poleceń domowych, aktywny udział w pracach grupowych i dyskusjach podczas ćwiczeń.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.