Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2ART Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2ART

Język przedmiotu: język niemiecki i polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy /MK_5 Blok kulturoznawczy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Karolak, Czesław/ Kunicki, Wojciech/ Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bömelburg, Hans-Jürgen/ Lawaty, Andreas (red.), Prusy - mity i rzeczywistości. Poznań 2016.

Kubiak, Jacek (red.) Spory o Biedermeier. Poznań 2006.

Hahn, Hans Henning, Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską i europejską historią. Poznań 2011.

Waszak, Tomasz/ Żyliński, Leszek (red.), Wokół romantyzmu. Poznań 2016.

Weinfurter, Stefan, Niemcy w średniowieczu. 500–1500. Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu (50%), dodatkowo: udział w dyskusji/ prezentacje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.