Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele:

a. stworzenie studentom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów we wszelkich instytucjach pozwalających spożytkować wiedzę ogólno filologiczną oraz specjalistyczną;

b. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych;

c. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania wybranej instytucji działającej w warunkach gospodarczych;

d. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;

e. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

f. poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwijanie umiejętności praktycznego jej wykorzystywania;

g. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;

h. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności organizacyjnych, pracy zespole, zawiązywania kontaktów itp.;

i. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;


Skrócony opis:

tworzenie studentom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów we wszelkich instytucjach pozwalających spożytkować wiedzę ogólno filologiczną oraz specjalistyczną;

Pełny opis:

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-ASI-3APR

Język przedmiotu j. polski, j. angielski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_13)

Rok studiów /semestr w trakcie studiów

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin :

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 1

o charakterze praktycznym 150

Punkty ECTS:5

Literatura:

nie dotyczy

Efekty uczenia się:

1. Stosuje zdobytą wiedzę językową w sytuacjach zawodowych K_U08, K_U11, K_U13, K_U14, K_W04, K_W05, K_W06

2. Posiada umiejętności zawodowe związane z miejscem odbywania praktyki K_U01

3. Potrafi porozumiewać się w języku obcym w sytuacjach zawodowych K_U08, K_U09, K_U10, K_U14

4. Uczestniczy w pracy zespołowej w sytuacji zawodowej K_K02, K_K03, K_K10

5. Potrafi szybko i samodzielnie podejmować konkretne decyzje w sytuacjach związanych z pracą zawodową K_K05, K_K06, K_K10

6. Ma świadomość podnoszenia swoich kwalifikacji i samokształcenia K_K01

7. Potrafi prawidłowo określić najistotniejsze czynności podczas realizacji powierzonego zadania K_K04, K_K05, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot zalicza się za podstawie wypełnionej karty praktyk potwierdzonej podpisami studenta, organizatora praktyk i opiekuna praktyk zawodowych z ramienia uczelni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jelska-Cydzik
Prowadzący grup: Agnieszka Jelska-Cydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

tworzenie studentom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów we wszelkich instytucjach pozwalających spożytkować wiedzę ogólno filologiczną oraz specjalistyczną;

Pełny opis:

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-ASI-3APR

Język przedmiotu j. polski, j. angielski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_13)

Rok studiów /semestr w trakcie studiów

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin :

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 1

o charakterze praktycznym 150

Punkty ECTS:5

Literatura:

nie dotyczy

Uwagi:

Metody dydaktyczne oraz formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot zalicza się za podstawie wypełnionej karty praktyk potwierdzonej podpisami studenta, organizatora praktyk i opiekuna praktyk zawodowych z ramienia uczelni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.