Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do translatoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2WTR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do translatoryki
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego i języka polskiego na poziomie co najmniej C1.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami teoretycznymi przekładoznawstwa: od czasów starożytnych po teorie rozwijane w XXI wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/przekładoznawstwo

Rok studiów: II

Semestr: III

Wymagania wstępne:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego i języka polskiego na poziomie co najmniej C1.

Liczba godzin dydaktycznych: 15h (wykład)

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15h

Konsultacje i obecność na zaliczeniu: 5h

Przygotowanie do zaliczenia i zajęć: 5h

Razem: 25h

(odpowiada 2 punktom ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35h (1,25 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 0h (0 pkt ECTS)

Literatura:

Baker, Mona (1992) In Other Words. A Coursebook on Translation. London / New York: Routledge.

Baker, Mona ed. (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London / New York: Routledge.

Bassnett, Susan (2002) Translation Studies. 3rd ed. London / New York: Routledge.

Dąmbska-Prokop, Urszula ed. (2000) Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.

Gentzler, Edwin (1993) Contemporary Translation Theories. London and New York: Routledge.

Hejwowski, Krzysztof (2007) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Munday, Jeremy (2001) Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London and New York: Routledge.

Newmark, Peter (1988) A Textbook of Translation. Harlow: Longman.

Pieńkos, Jerzy (2003) Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Pisarska, Alicja and Teresa Tomaszkiewicz (1998) Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Riccardi, Alessandra ed. (2002) Translation Studies. Perspectives on an Emerging Discipline. Cambridge: Cambridge University Press.

Venuti, Lawrence ed. (2000) The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W05, K_U03, K_U12, K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności i końcowego testu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.