Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki w administracji i biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3AKMs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki w administracji i biznesie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami, które są charakterystyczne dla tekstów z zakresu administracji i biznesu, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych niezbędnych w komunikacji z różnorodnymi podmiotami administracyjnymi i gospodarczymi, tworzenie prostych tekstów ustnych i pisemnych na potrzeby różnorodnych podmiotów administracyjnych i gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3AKMs

Język przedmiotu: niemiecki

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_8 Język niemiecki rozszerzony

Rok studiów /semestr: III rok/ V semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci zaczynają naukę od poziomu B1 wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia :13 godzin

Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32/1

o charakterze praktycznym 75/3

Literatura:

Müller Annette, Schlüter Sabine: Im Beruf. München: Hueber Verlag 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW1, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UO1, KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu po V semestrze: zaliczenie na ocenę.

Na ocenę końcową składa się regularny udział w zajęciach, aktywność na zajęciach oraz zaliczenie testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.