Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku niemieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3CPRs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja oficjalna i handlowa w języku niemieckim
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami języka niemieckiego używanego w tekstach administracji i biznesu, w tym z podstawowymi wzorami pism oficjalnych i handlowych w języku niemieckim oraz kształcenie umiejętności rozumienia i tworzenia pism oficjalnych i handlowych w tym języku.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3CPRs

Język przedmiotu: język niemiecki

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – MODUŁ_11, Specjalizacyjny moduł „Język niemiecki w administracji i biznesie”

Rok studiów /semestr III rok/ VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna: 43,75 godz.

Udział w konsultacjach: 1,25 godz.

Razem: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 31,25 /1

o charakterze praktycznym 75 /3

Literatura:

Müller, A./ Schlüter, S., Im Beruf. Kursbuch. B1./ B2. München: Heuber-Verlag 2013.

Hagner, V./ Schlüter, S., Im Beruf. Arbeitsbuch. B1/B2. München: Heuber-Verlag 2014.

Hering, A./ Matussek M., Menschen im Beruf. B1/B2. München: Heuber-Verlag 2016.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna, rozumie, potrafi:

KA6_WG9, podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

KA6_UW1, formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki

KA6_UW6, dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)

KA6_UK1, komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

KA6_UO1, planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole

KA6_UU1, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KA6_KK1, krytycznej oceny posiadanej wiedzy

KA6_KK2, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Testy pisemne, ocena ciągła.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.