Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - gramatyka praktyczna 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3JHG Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJN - gramatyka praktyczna 3
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie A2

Student powinien mieć opanowany materiał z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego z I i II r. studiów stacjonarnych I stopnia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- gramatyka praktyczna

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów: filologia, filologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3JHG

Język przedmiotu: język niemiecki

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy (MK_4)

Rok studiów /semestr: III rok studiów stacjonarnych I stopnia, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30/120 h

forma zajęć: ćwiczenia

Punkty ECTS 2/10

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium:5 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Udział w kolokwium i egzaminie 2 godziny

Razem: 64 h= 2 ECTS)

Literatura:

Gottstein-Schramm Barbara, Kalender Susanne,Fang an, Deutsch als Fremdsprache, Grammatik - ganz klar, Übungsgrammatik A1- B2 mit Hörübungen und interaktiven Übungen, für den PC/Mac, Hueber, 2011.

Ptak Magdalena, Schommer Marion, Grammatik Intensivtrainer B1. Klett, 2006

Chabros Eliza, Niemiecki. Gramatyka. Praktyczne repetytorium z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanych, Teoria, testy, ćwiczenia, Edgard, 2010

Swerlowa Olga, Grammatik im Gespräch, Arbeitsblätter für den Deutschunterricht, Langenscheidt, 2008

Tallowitz Urlike, Fanerzch Christian, Klipp und klar, Übungsgrammatik, Grundstufe Deutsch, Klett 2008.

Chrapek Luiza, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta,Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami, A1-C1, Hallo, Welt!,Pons, 2018

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UK4

KA6_UO1

KA6_KK1

KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym: ocena wystawiana jest w oparciu o oceny z prac pisemnych i z wypowiedzi ustnych, z uwzględnieniem systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach;

- egzamin w semestrze letnim; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Punktacja, skala ocen:

60-69% - dostateczny

70-75% - dostateczny+

76-85% - dobry

86-90% - dobry+

91-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.