Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-1DGCC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom morfologii, semantyki i składni języka angielskiego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_5).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok, semestr I i II.

Wymagania wstępne: Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, praca w grupach.

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach: 60h

- Przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do testów: 30h

- Konsultacje z nauczycielem: 10h

- Przygotowanie do testu i udział w nim: 17h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 72h - 2,75 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60h - 2 pkt. ECTS

Literatura:

1. L. Bauer: English Word-Formation, CUP 1983

2. A. Carstairs-McCarthy: An Introduction to English Morphology, Edinburgh University Press 2002

3. S. Chalker: A Student’s English Grammar, Longman 1992

4. J.R. Hurford: Semantics 2nd ed., CUP 2007

5. R. Huddleston, G.K. Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language, CUP 2002

6. V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction to Language 5th ed., Harcourt Brace Jovanovich 1993

7. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed., Ohio State University Press 1994

8. J. Miller: An Introduction to English Syntax, Edinburgh University Press 2008

9. B. Szymanek: Introduction to Morphological Analysis, PWN 1998

10. G. Yule: The Study of Language, 2nd ed. CUP 1996

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03

K_W02

- K_U01, K_U02

K_U01, K_U02

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena opiera się na 3- 4 punktowanych testach. Jedynie zdobycie min. 60% punktów ze wszystkich testów kwalifikuje do otrzymania zaliczenia:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Student może być nieobecny podczas testu jedynie za zwolnieniem lekarskim.

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału, jednak w tym wypadku jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecność należy nadrobić wg wytycznych prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.