Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i sztuka Hiszpanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2ART Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i sztuka Hiszpanii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Student posiada podstawową wiedzę o Hiszpanii

- Student potrafi powiązać fakty historyczne w ciągi przyczynowo-skutkowe

- Student potrafi ze zrozumieniem przeczytać tekst akademicki dotyczący tematyki kursu

- Student posiada wiedzę o kulturze Hiszpanii zarówno w jej kontekście historycznym jak i współczesnym.

- Student zna istotne wydarzenia i punkty zwrotne w historii kultury Hiszpanii

- Student dysponuje wiedzą na temat aktualnych zjawisk zachodzących w kulturze Hiszpanii

- Student potrafi dostrzec i opisać wydarzenia, zjawiska i procesy kształtujące kulturę Hiszpanii

- Student ma podstawowa wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego Hiszpanii oraz podstaw jej systemu politycznego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i tendencjami w historii literatury hiszpańskiej/krajów hispanojęzycznych od czasów nowożytnych do najnowszych.

Zajęcia mają zapoznać studentów ze specyfiką kulturową Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych, przybliżyć jej odmienność i bogactwo kulturowe w dziedzinie języka, sztuki, religii i muzyki oraz systemu politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny; studia stacjonarne; Język angielski stosowany z hiszpańskim; Język francuski stosowany z hiszpańskim; II rok/ III semestr studiów; 30 godzin wykład; 2 ECTS;

Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5 Blok kulturoznawczy;

Studenci zaczynają naukę posiadając ogólną wiedzę kulturową

bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30 godzin, Przygotowanie do zajęć: 20 godzin,

Dokończenie lub opracowanie w domu: 0 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny,

Przygotowanie do egzaminu : 10 godzin, Razem: 62 godziny.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30

- o charakterze praktycznym 30

Literatura:

J. M. Barnadiarán, Mitología vasca, Txertoa, San Sebastián 1979.

V. Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Espasa Calpe, Madrid 1995.

J. L. Gallero, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Árdora, Madrid 1991.

K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Seccióm Femenina de la Falange (1934-1959), Alianza Editorial, Madrid 2004.

S.G. Payne, The Franco Regime, 1936-1975, The University of Wisconsin Press 1987.

Efekty uczenia się:

K_W05

K_W12, K_W14

K_U01

K_K08 K_K 10,

K_K05, K_K09

K_U12

K_W07, K_U13

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zaliczającą przedmiot składa się: czynne uczestnictwo na zajęciach, egzamin końcowy (w formie pisemnej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii Hiszpanii które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki i obyczajowości społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii , scharakteryzowane zostaną wybrane regiony autonomiczne Hiszpanii. Omówione także zostaną najważniejsze rytuały i święta religijne, wybrane tematy z malarstwa, architektury, muzyki, kina i literatury.

Pełny opis:

1.Kultura i geografia Hiszpanii - wprowadzenie

2.Frankizm

3.Madrycka movida

4.Hiszpańska kinematografia

5.Mitologia Kraju Basków

6.Flamenco

7.Galicja i pielgrzymki do Santiago de Compostela

8.Święta w Hiszpanii

9.Walki byków

10. Barcelona i Gaudi

11. Malarstwo hiszpańskie I (Goya, Velazquez, El Greco)

12. Malarstwo hiszpańskie II (Picasso, Miro, Dali, Tapies, Barcelo)

Literatura:

literatura obowiązkowa

L. Mularska Andziak, Franco, 1994.

N. Jarska, Idealne kobiety, 2011.

W. Bryl Roman. Movida madrycka jako ruch kulturowy. 2008.

literatura uzupełniająca

J. M. Barnadiarán, Mitología vasca, Txertoa, San Sebastián 1979.

V. Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Espasa Calpe, Madrid 1995.

J. L. Gallero, Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña, Árdora, Madrid 1991.

K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Seccióm Femenina de la Falange (1934-1959), Alianza Editorial, Madrid 2004.

S.G. Payne, The Franco Regime, 1936-1975, The University of Wisconsin Press 1987.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.