Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury amerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2HLA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury amerykańskiej
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wcześniej zaliczyć przedmiot „Wstęp do literaturoznawstwa” i rozumieć podstawowe pojęcia dot. krytyki literackiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka periodyzacji dziejów literatury amerykańskiej. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków.

Pełny opis:

W czasie wykładów studenci poznają charakterystykę i rozwój kolejnych okresów w literaturze amerykańskiej (od czasów kolonialnych do postmodernizmu) wraz z ich czołowymi przedstawicielami i koncepcjami.

W czasie ćwiczeń studenci analizują dzieła wybranych autorów, którzy reprezentują poszczególne okresy w literaturze amerykańskiej.

Udział w wykładach: 15h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Praca własna: 30h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berkovitch, Sacvan, ed. The Cambridge History of American Literature, CUP 1999.

Bradley, Scully et al. The American Tradition in Literature, New York: Random House 1981.

Hart, James D. The Concise Oxford Companion to American Literature, New York and Oxford: OUP1986.

High, Peter B. An Outline of American Literature, London and New York: Longman 1997.

Norton Anthology of American Literature, New York: Norton 1998.

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrowicz-Pędich, red. W kanonie prozy amerykańskiej. Od Nathaniela Hawthorne’a do Joyce Carol Oates, Warszawa: Academica 2007.

Aleksandrowicz-Pędich, red. W kanonie prozy amerykańskiej. Z Placu Waszyngtona do „Domu z liści”, Warszawa: Academica 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- K_W02, K_W03, K_W05, K_W07

Umiejętności

- K_U04, K_U05, K_U08, K_U13

Kompetencje

- K_K02, K_K03, K_K04, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem (testem) pisemnym. Jedynie zdobycie min. 60% punktów kwalifikuje do otrzymania oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 60% punktów, jednak bez względu na ilość punktów jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

W przypadku ćwiczeń student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wskazówek prowadzącego.

Nieobecność w czasie testu/egzaminu można usprawiedliwić jedynie zwolnieniem lekarskim.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.