Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - doskonalenie B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2MOD7 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański - doskonalenie B
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę i umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie językowym A1+wg skali ESOKJ.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie znajomości budowy morfologicznej, leksyki i struktur gramatycznych potrzebnych w komunikacji, uświadomienie studentom regularności morfologicznych, utrwalanie gramatyki na poziomie tekstu oraz słownictwa a także rozwijanie umiejętności pracy z tekstem i dokonywanie jego przekształceń z użyciem czasów przeszłych oraz wyrażeń przyimkowych.

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-2MOD7

Język przedmiotu Język polski/hiszpański

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Studenci zaczynają naukę od poziomu A1+ wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

20 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 10 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia:10 godzin

Razem: 54 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 26 / 1

o charakterze praktycznym 48 / 2

Literatura:

Podręczniki:

Suena 1

Gramatyka i ćwiczenia:

Gramática básica del estudiante de español

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario

Uso de la gramática española (nivel elemental)

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J. Ed. PWN, 2006

Inne materiały:

- CD, materiały audiowizualne

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne, obrazkowe)

Efekty uczenia się:

EK- wiedza: K_W03 K_W04, K_W06

EK- umiejętności: K_U01 K_U03 K_U06 K_U09

EK- kompetencje: K_K01 K_K07

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę po 3 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Śpiewak
Prowadzący grup: Marta Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.