Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - doskonalenie C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2MOD8 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański - doskonalenie C
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci mają poziom językowy A2 wg skali ESOKJ.

Skrócony opis:

Czytanie/słownictwo

-Czytanie/słownictwo na poziomie od A2 do B1 wg skali ESKOJ.

-Czytanie tekstów z różnych dziedzin w celu wykształcenia czytania ze zrozumieniem

-Streszczenie tekstu i jego parafraza

-Tworzenie synonimów, antonimów oraz definicji

-Rozwinięcie umiejętności rozumienia nowego słownictwa na podstawie kontekstu

-Aktywna praca ze słownictwem poprzez czytanie i analizowanie tekstów

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-2MOD8

Język przedmiotu Język polski/hiszpański

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Studenci zaczynają naukę od poziomu A2 wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 20 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 10 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim: 8 godzin

Razem: 48 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22 1

o charakterze praktycznym 48 2

Literatura:

Repetytorium leksykalno- gramatyczne. Hiszpański, Poziom B1-B2. Edgard, 2011

Leer en español, ejercicios de comprensión lectora, Sgel, 2008

Uso interactivo del vocabulario, Edelsa, 2012

Prasa hiszpańskojęzyczna: El País, ABC,?Español, sí gracias?, Revista española

Comprension escrita A2-B1 nivel intermedio Clave

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2,, KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i konsultacji.

Formy zaliczenia przedmiotu po IV semestrze: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.