Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w kulturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3CGP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski w kulturze i sztuce
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

- zna podstawowe terminy z zakresu kultury i sztuki.

- zna podstawowe informacje na temat Białegostoku.

- zna ofertę kulturalną Białegostoku.

- potrafi w interesujący sposób zaprezentować kulturalne wydarzenia w swoim regionie.

- potrafi świadomie uczestniczyć w ofercie kulturalnej Białegostoku i okolic.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do uczestnictwie w kulturze regionu i pozwala zaznajomić się z ofertą kulturalną regionu, a także zapoznać się z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi w regionie w celu wykorzystania i promowania kultury Podlasia w języku angielskim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: praktyczna nauka j. ang. III rok, 1 semestr, wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom CAE, 30 godzin ćwiczenia, 3 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w świczeniach 30h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 20h, przygotowanie do zaliczenia - 25h

Razem: 55h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+20+25=75 h /3 ECTS

Literatura:

- foldery i broszury reklamowe

- Thomas, B.J. (1989). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Edward Arnold.

- McCarthy, M. and F. O’Dell (1994). English Vocabulary

in Use upper-intermediate & advanced. Cambridge: CUP.

- Cunningham, G. et all (2013). Face2Face. Advanced. Cambridge: CUP.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W01

K_W02

K_W16

K_U02

K_U03

K_K01

Wypowiedź ustna, przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.