Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w administracji i biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3INE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski w administracji i biznesie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Studenci posługują się sprawnie językiem polskim i językiem angielskim na poziomie C1/C2 oraz potrafią przeprowadzić podstawową analizę lingwistyczną tekstów pisanych i mówionych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką odmian języka służących do komunikacji w celach zawodowych (technolektów, profesjolektów i socjolektów) oraz ich wstępne przygotowanie do tłumaczenia i nauczania języków specjalistycznych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Odmiany języka i koncepcja języka specjalistycznego

• Krótka historia dziedziny

• Rodzaje języków specjalistycznych

• Cechy charakterystyczne tekstów specjalistycznych

• Problematyka przekładu specjalistycznego: trudności i sposoby ich rozwiązywania, strategie i techniki, warsztat pracy tłumacza tekstów specjalistycznych

• Etyczne aspekty tłumaczenia specjalistycznego

• Nauczanie języków specjalistycznych: analiza potrzeb uczących się, dobór materiałów, metody i techniki nauczania, ocenianie osiągnięć i biegłości językowej w odniesieniu do technolektów

Literatura:

Brzozowska, D. i Chłopicki, W. (red.). 2012. Termin w językoznawstwie. Język a komunikacja 31. Kraków: Tertium.

Dybiec, J. i Szpila, G. (red.). Język polski: nowe wyzwania językoznawcze. Język a komunikacja 27. Kraków: Tertium.

Grucza, S. 2013. Lingwistyka języków specjalistycznych. Wydanie II. Warszawa: IKL@.

Karpiński, Ł. 2008. Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa: KJS.

Kielar, B. Z. i Grucza, S. 2003. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Języki Specjalistyczne 3. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Lukszyn, L. i Zmarzer, W. 2001. Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Słowiańskich UW.

Milewska-Stawiany, M. i Rogowska-Cybulska, E. (red.). 2010. Polskie języki: o językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa Gdańsk 2008. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotrowski, S. (red.). 2011. O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych.

Lublin: Wydawnictwo Werset.

Szadyko, S. et al. 2009. Specyfika języków specjalistycznych. Komunikacja specjalistyczna Tom II. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Wikoń, A. 2000. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Wydanie II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Witalisz, A. 2007. Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Język a komunikacja 16. Kraków: Tertium

Zając, J. 2013. Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych. Warszawa: IKL@.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe terminy w dziedzinie tłumaczenia i nauczania języków specjalistycznych.

2. Student charakteryzuje problematykę i kierunki rozwoju dziedziny

3. Student poddaje analizie krytycznej różne teksty specjalistyczne

4. Student identyfikuje problemy związane z tłumaczeniem specjalistycznym.

5. Student potrafi przedstawić wyniki analizy tekstu specjalistycznego

6. Student potrafi wykorzystać wiedzę o tłumaczeniu przy przekładzie terminologii specjalistycznej

7. Student potrafi dokonać analizy językowej tekstu specjalistycznego

8. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła i programy komputerowe

9. Student współpracuje w zespole w celu poprawnego wykonania zadania.

10. Student docenia potrzebę ustawicznego kształcenia swoich kompetencji zawodowych i językowych.

11. Student identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza i nauczyciela języków specjalistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

• Zaliczenie kolokwium pisemnego (próg zaliczenia wynosi 60%)

• Wykonanie projektu grupowego (analiza tekstu specjalistycznego i przygotowanie glosariusza terminologicznego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak
Prowadzący grup: Stefan Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.