Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - umiejętności łączone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3JHU Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - umiejętności łączone
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedze na poziomie B1/B1+ wg skali EKOKJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują 30 godzin w drugimm semestrze i przeznaczone są dla studentów trzeciego roku.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B2.

Zakres przedmiotu obejmuje:

- pogłębianie percepcji / rozumienia materiału językowego, emitowanego za pośrednictwem nauczyciela, nagrań audio i wideo, itp.;

- doskonalenie sprawności imitacyjno-odtwórczych studentów, dotyczących poprawnej reprodukcji fonetycznej określonego materiału językowego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia szybkości produkowanych sekwencji zdaniowych;

- pogłębianie sprawności w zakresie gramatyki hiszpańskiej;

- poszerzanie i utrwalanie słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3JHU

Język przedmiotu: hiszpański

Rodzaj przedmiotu:

Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 4, PNJH 3

Rok studiów /semestr: III rok/ V i VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci zaczynają naukę od poziomuB1/ B1+ wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 18 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 6 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do egzaminu: 2 godziny

Razem: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34/1

- o charakterze praktycznym 60/2

Literatura:

Gramática básica del estudiante de español

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario

Uso de la gramática española

Moreno, C., Temas de gramatica

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J. Ed. PWN, 2006

Todas las voces. Curso de cultura y civilización (B1) (Difusión)

Aprende gramatica y vocabulario (B1), Francisa Castro Viudez y Pilar Diaz Ballesteros (Sgel)

Vocabulario. Medio B1. Marta Baralo, Marta Genis, Maria Eugenia Santana (Anaya)

Inne materiały:

- CD, materiały audiowizualne

- podręczniki ze słowotwórstwa

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- blogi poświęcone hiszpańskiemu obszarowi językowemu

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne)

Efekty uczenia się:

EK- wiedza:

K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10, K_W13

EK- umiejętności:

K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

EK – kompetencje:

K_K04, K_K01, K_K07, K_K10, K_K09, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po VI semestrze.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

- aktywny udział w zajęciach

- odrabianie prac domowych

- oddawanie zadanych prac pisemnych

- zaliczenie testów cząstkowych na co najmniej 60%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje:

- pogłębianie percepcji / rozumienia materiału językowego, emitowanego za pośrednictwem nauczyciela, nagrań audio i wideo, itp.;

- doskonalenie sprawności imitacyjno-odtwórczych studentów, dotyczących poprawnej reprodukcji fonetycznej określonego materiału językowego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia szybkości produkowanych sekwencji zdaniowych;

- pogłębianie sprawności w zakresie gramatyki hiszpańskiej;

- poszerzanie i utrwalanie słownictwa.

Zakres tematyczny:

- Polska a Hiszpania - porównanie różnych aspektów

- hiszpański, jego warianty oraz inne języki używane w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

- podróże

- praca

- gastronomia

- opisywanie zmian i wydarzeń z przeszłości

- folklor, przesądy, powiedzenia, przysłowia

Zakres gramatyczny: czasy przeszłe, następstwo czasów, mowa zależna, nowe przypadki użycia trybu łączącego subjuntivo, zdania złożone, zdania warunkowe, perifrasis verbales, ser vs estar, reguły akcentowania, zasady przestankowania i interpunkcji, przyimki i wyrażenia przyimkowe, słowotwórstwo.

Literatura:

Todas las voces. Curso de cultura y civilización (B1) (Difusión)

Aprende gramatica y vocabulario (B1), Francisa Castro Viudez y Pilar Diaz Ballesteros (Sgel)

Vocabulario. Medio B1. Marta Baralo, Marta Genis, Maria Eugenia Santana (Anaya)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.