Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy translatoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3PTL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy translatoryki
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci uzyskują podstawowe informacje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które pozwalają im na dokonywanie podstawowych przekładów tekstów niespecjalistycznych i nieliterackich.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przygotowanie do zawodu tłumacza i asystenta oraz naukę tłumaczeń z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski w oparciu o źródła prasowe i internetowe ze szczególnym uwzględnieniem materiałów prasowych i tematyki ogólnokulturowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: językoznawsktwo III rok, 1 semestr, wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom CAE, 30 godzin ćwiczenia, 1 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach 30h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5h, przygotowanie do zaliczenia - 5h

Razem: 32h (odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+1+1=32 h /1 ECTS

Literatura:

Hejwowski, K., (2004a), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejwowski, K., (2004b),Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko: Wydawnictwo Wszwchnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K., (2011), Płeć i rodzaj gramatyczny w przekładzie w Kukułka-Wojtasik, A, (red), (2011) Translatio i literatura, Warszawa: Wyawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Hejwowski, K., (2015), Iluzja przekładu, Katowice: Śląsk Sp. Z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Jakobson, R., (2006), On Linguistic Aspects of Translation w Weissbort, D, Eysteinsson, A., (2006), (red.), Translation – Theory an Practice, Oxford: Oxford University Press.

Jarniewicz, J., (2012), Gościnność słowa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Kozak, J., (2009), Przekład literacki jako metafora, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weissbort, D, Eysteinsson, A., (2006), (red.), Translation – Theory an Practice, Oxford: Oxford University Press.

Wojtasiewicz, O., (2005), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Efekty uczenia się:

K_W04

K_W09

K_W03

K _U11,

K_ U05

K _U14

K _U06,

K_ U01

K_U03

K_K04

K _K01

K_ K05

K_K06

K_ K05

K _K01

Kolokwia, udział w zajęciach, test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- tlumaczenia (min. 5)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- testy z rozumienia języka mówionego

- testy z rozumienia języka pisanego

- testy ze słownictwa

- indywidualna wypowiedź ustna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.