Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3SEM2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczony drugi rok studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_15)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok III, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Punkty ECTS: 19

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 2x30h+ 25h - 85h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

Pisanie pracy: 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h 50h

Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h, 4 pkt. ECTS. Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej - 500, 19 pkt. ECTS

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03 K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, , K_W07, K_W09, K_W12

K_U01,K_U02, K_U03, K_U05, K_U14, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

K_K05, K_K04, K_K01, K_K07, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Tematyka seminarium skupi się na literaturze amerykańskiej drugiej połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy) i przemianach zachodzących w jej obrębie w kolejnych powojennych dekadach.

Literatura:

Wybrana literatura:

The Norton Anthology of American Literature (7th ed.) (vol. C-E)

A New Literary History of America (Harvard University Press, 2009)

Historia literatury amerykańskiej XX wieku (Universitas, 2004)

A Concise Companion to Postwar American Literature and Culture (Blackwell, 2004)

The Cambridge Companion to American Literature, vol. 7 (CUP, 2008)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.