Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1GOMM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład w znacznym stopniu bazuje na wiedzy językoznawczej, którą studenci zdobyli w trakcie ćwiczeń z gramatyki opisowej języka angielskiego oraz wykładu z językoznawstwa.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- ugruntowanie i usystematyzowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu morfologii;

- powtórzenie i rozwinięcie zagadnień dotyczących morfologii języka angielskiego;

- przedstawienie zagadnień z zakresu morfologii w szerszym kontekście;

- zaprezentowanie ważniejszych teorii dotyczących opisu morfologicznego oraz metod analizy morfologicznej;

Pełny opis:

Przegląd produktywnych procesów słowotwórczych w języku angielskim;

Pojęcie rdzenia, tematu, afiksu, leksemu;

Klasyfikacja morfemów wolnych i wiązanych; rdzenie wolne i wiązane;

Procesy morfologiczne; derywacja a fleksja;

Pojęcie morfu, allomorfu i morfemu;

Uwarunkowania wariantów; reguły morfofonemiczne;

Produktywność morfemów;

Morfologia a składnia;

Procesy morfologiczne; derywacja a fleksja;

Morfologiczne typy języków.

Literatura:

Aronoff, M.; K. Fudeman. What is Morphology? Oxford. 2005.

Bauer, L. English Word-formation. Cambridge. 1983.

Bauer, L. Introducing Linguistic Morphology. 2nd edition. Edinburgh. 2003.

Booji, G. The Grammar of Words. An Introduction to Morphology. 2nd edition. Oxford. 2007.

Katamba, F.; J. Stonham, J. . Morphology. New York. 2006

Matthews, P. H. Morphology 2nd ed. Cambridge: CUP 1991.

Szymanek, B. Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: PWN 1989.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu morfologii

K_W01

K_W02

K_W03

2. Student zna podstawową metodologię z zakresu morfologii K_W01

K_W02

K_W03

3. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii dotyczących opisu morfologicznego w językoznawstwie współczesnym;

K_W08

4. Potrafi dostrzegać różne zjawiska dotyczące budowy i powstawania wyrazów, opisywać je i analizować, posługując się poznanym metajęzykiem i metodami;

K_U01

K_U02

K_U04

5. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy tłumacza lub nauczyciela języka obcego.

K_K01

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest jednym z komponentów objętych egzaminem pisemnym z gramatyki opisowej języka angielskiego po IV semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.