Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1ILI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach wykładów wprowadzona zostaje podstawowa terminologia językoznawcza i przybliżone zostają główne kierunki badań lingwistycznych.

Skrócony opis:

1. Językoznawstwo, jego przedmiot i działy.

2. Fonetyka i fonologia.

3. Morfologia i składnia.

4. Lingwistyka tekstu.

5. Leksykologia i frazeologia. Leksykografia.

6. Pochodzenie języka.

7. Typologiczna i genetyczna klasyfikacje języków.

8. Rozwój i systemy pisma.

9. Etnolingwistyka. Sociolingwistyka

10. Językoznawstwo kognitywne. Jezykowy obraz swiata. Anthropolingwistyka

Pełny opis:

Program ramowy;

1. Językoznawstwo, jego przedmiot i działy. Postulaty F. de Saussure'a

2. Fonetyka i fonologia.

3. Morfologia i składnia.

4. Lingwistyka tekstu.

5. Leksykologia. Onomaziologia. Nominacja. Frazeologia. Semazjologia.

6. Leksykografia. Terminoznawstwo.

7. Pochodzenie języka.

8. Klasyfikacja języków.

9. Rozwój i systemy pisma.

11. Pragmatyka.

12. Język a kultura. Etnolingwistyka

13. Socjolingwistyka. Lingwopolitologia

14. Językoznawstwo kognitywne. Jezykowy obraz swiata. Anthropolingwistyka

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Griniewicz Sergiusz, Dubieniec Elwira, Introduction to Linguistics, Białystok 2004

Grzegorczykowa Renata, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Lachur Czesław, Zarys językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Yule, George, The study of language, Cambridge 2002.

Wykaz literatury uzupełniającej

.Lyons John, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976.

Łuczyński Edward, Maćkiewicz Jolanta, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 2002.

Milewski Tadeusz, Językoznawstwo, Warszawa 2004.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje pojęcia z zakresu językoznawstwa.

- podawanie definicji wybranych pojęć

2. Student zna i rozumie podstawowe założenia językoznawstwa .

-charakteryzuje trendy

3. Student posługuje się terminologią z zakresu językoznawstwa.

- uzupełnianie tekstu terminami językoznawczymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.