Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury amerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2AML Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury amerykańskiej
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wcześniej zaliczyć przedmiot „Wstęp do literaturoznawstwa” i rozumieć podstawowe pojęcia dot. krytyki literackiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka periodyzacji dziejów literatury amerykańskiej. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_7).

Nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

II rok, III i IV semestr.

Wymagania wstępne: student powinien wcześniej zaliczyć przedmiot „Wstęp do literaturoznawstwa” i rozumieć podstawowe pojęcia dot. krytyki literackiej.

Liczba godzin: 45h - wykład + 30h - ćwiczenia (dyskusje, prezentacje).

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach: 45h

- Udział w zajęciach (ćwiczeniach): 30h

- Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń): 15h

- Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć: 15h

- Udział w konsultacjach: 5h

- Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim: 8h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 83h - 3 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h - 1 pkt. ECTS

Literatura:

Aleksandrowicz-Pędich, red. W kanonie prozy amerykańskiej. Od Nathaniela Hawthorne’a do Joyce Carol Oates, Warszawa: Academica 2007.

Aleksandrowicz-Pędich, red. W kanonie prozy amerykańskiej. Z Placu Waszyngtona do „Domu z liści”, Warszawa: Academica 2009.

Berkovitch, Sacvan, ed. The Cambridge History of American Literature, CUP 1999.

Bradley, Scully et al. The American Tradition in Literature, New York: Random House 1981.

Elliott, Emory, ed. The Columbia Literary History of the United States, Columbia University Press 1988.

Hart, James D. The Concise Oxford Companion to American Literature, New York and Oxford: OUP1986.

High, Peter B. An Outline of American Literature, London and New York: Longman 1997.

Norton Anthology of American Literature, New York: Norton 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- K_W02, K_W03, K_W05, K_W07

Umiejętności

- K_U04, K_U05, K_U08, K_U13

Kompetencje

- K_K02, K_K03, K_K04, K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem (testem) pisemnym. Jedynie zdobycie min. 60% punktów kwalifikuje do otrzymania oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 60% punktów, jednak bez względu na ilość punktów jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

W przypadku ćwiczeń student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wskazówek prowadzącego.

Nieobecność w czasie testu/egzaminu można usprawiedliwić jedynie zwolnieniem lekarskim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: Jerzy Kamionowski, Jacek Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.