Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury angielskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2ENL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz sprawność językową.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim dla celów akademickich. Kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków, motywów itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

To przeglądowy, wstępny kurs literatury angielskiej, omawiający "kanoniczne" utwory literatury angielskiej w perspektywie chronologicznej i historycznej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Punkty ECTS 3+2=5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach (wykłady i ćwiczenia) 90h

przygotowania do ćwiczeń oraz testów zaliczających ćwiczenia 40h

przygotowania do egzaminu 15 h

Razem 145h - (odpowiada 5pkt ECTS)

Literatura:

Abrams, M.H. and Greenblatt ( eds.) (2000), "The Norton Anthology of English Literature". W.W. Norton and Company, 7th edition

Carter, R. and Mac Rae, J. (2001) "The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland" Routledge.

Daiches, D. (1994) "A Critical History of English Literature" London: Mandarin Paperback.

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Efekty uczenia się:

K_WO3, K_WO5 K_W07

K_U01, K_U02, K_U07, K_U12

K-K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Informacje o metodach i kryteriach oceniania zamieszczone zostały w okienkach informacyjnych dla poszczególnych grup

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kamionowski, Grzegorz Moroz
Prowadzący grup: Sylwia Borowska-Szerszun, Jerzy Kamionowski, Grzegorz Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W semestrze zimowym omawiane będą kluczowe/kanoniczne teksty literatury brytyjskiej od okresu anglo-saskiego do początków okresu wiktoriańskiego

Pełny opis:

Tematy poszczególnych zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

1. "Beowulf" (fragments

2. Geoffrey Chaucer- "The Canterbury Tales" ("The General Prologue and the Miller's Tale")

3. William Shakespere (Sonnets 18 and 130, Hamlet's "To be or not to be" monologue

4. John Milton "Paradise Lost" (fragments)

5. Daniel Defoe - "Robinson Crusoe"

6. First Generation Romantic Poets (William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, selected poems from "Lyrical Ballads"

7. Horace Walpole - "The Castle of Otranto"

8. Second Generation Romantic Poets (John Keats "Ode to a Nightingale", Percy B. Shelley "Ode to the West Wind", Gordon Lord Byron "Childe Harold's Pilgrimage" (initial fragments)

9.Jane Austen "Sense and Sensibility"

10. Selected poems of Alfred Tennyson and Robert Browning

11. Charles Dickens "Christmas Carols"

12. Emily Bronte "Wuthering Heights"

13. Charles Dickens "Hard Times"

14. Final Test

15. Re-sit Test

Literatura:

Abrams, M.H. and Greenblatt ( eds.) (2000), "The Norton Anthology of English Literature". W.W. Norton and Company, 7th edition

Carter, R. and Mac Rae, J. (2001) "The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland" Routledge.

Daiches, D. (1994) "A Critical History of English Literature" London: Mandarin Paperback.

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.