Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2GSE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład w znacznym stopniu bazuje na wiedzy językoznawczej, którą studenci zdobyli w trakcie ćwiczeń z gramatyki opisowej języka angielskiego oraz wykładu z językoznawstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- ugruntowanie i usystematyzowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu semantyki i pragmatyki językowej;

- powtórzenie i rozwinięcie zagadnień dotyczących semantyki języka angielskiego;

- przedstawienie zjawisk semantycznych w szerszym kontekście oraz na różnych poziomach opisu języka;

- zaprezentowanie ważniejszych teorii semantycznych oraz metod analizy semantycznej;

Pełny opis:

Relacje na poziomie leksykalnym: synonimia, antonimia, homonimia i polisemia, hiponimia i hiperonimia, metafora i metonimia;

Znaczenie zdania: sprzeczność, implikacja, dwuznaczność;

Zdania analityczne i syntetyczne; warunki prawdziwości;

Cechy semantyczne; analiza składnikowa;

Rodzaje znaczenia;

Zasada kompozycyjności;

Referencja, sens, ekstensja, denotacja, konotacja, kategoria, prototyp;

Struktura predykatowo-argumentowa;

Znaczenie zdania a znaczenie wypowiedzenia; sąd logiczny;

Semantyka kognitywna: ucieleśniony i encyklopedyczny charakter znaczenia; ramy pojęciowe.

Literatura:

Cruse, A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics 2nd ed. Oxford: OUP 2004.

Hurford, J. R. and B. Heasley. Semantics: A Coursebook 2nd ed. Cambridge: CUP 2007.

Löbner, S. Understanding Semantics. London: Arnold 2002.

Lyons, J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: CUP 1995.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu semantyki;

K_W01

K_W02

K_W03

2. Student zna podstawową metodologię z zakresu semantyki

K_W01

K_W02

K_W03

3. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii semantycznych w językoznawstwie współczesnym;

K_W08

4. Potrafi dostrzegać różne zjawiska semantyczne i pragmatyczne, opisywać je i analizować, posługując się poznanym metajęzykiem i metodami;

K_U01

K_U02

K_U04

5. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy tłumacza lub nauczyciela języka obcego.

K_K01

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest jednym z komponentów objętych egzaminem pisemnym z gramatyki opisowej języka angielskiego po IV semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.