Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - doskonalenie językowe C2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2MOD19 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe C2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu poszerzanie, utrwalanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych. Studenci kształtują poprawny styl wypowiedzi ustnych i pisemnych., poznają stylistykę tekstu akademickiego, uwrażliwiają się na rozbieżności językowe i kulturowe, przygotowują się do samodzielnego tłumaczenia krótkich tekstów prasowych i użytkowych, a także doskonalą umiejętności zabierania głosu w debacie (argumentacja, budowanie wypowiedzi argumentacyjnej).


Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Punkty ECTS 12

Bilans nakładu pracy studenta Udział w ćwiczeniach: 80

Przygotowanie do zajęć: 80x 1h=80

Wykonanie zadań domowych: 50

Realizacja zadań projektowych: 60

Konsultacje z nauczycielem: 30

Obecność na zaliczeniu: 8 Razem 308/ 12ECTS

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 118 4,5

o charakterze praktycznym 140 5,5

Literatura:

jak w opisie szczegółowym

Efekty uczenia się:

Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, czyli tego co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne)

1.Student ma wiedzę o różnicach między poszczególnymi rejestrami języka angielskiego. K_W04

K_W13

2.Student ma podstawową wiedzę o kulturze i życiu angielskiego obszaru językowego. K_W14

3. Student potrafi znaleźć informacje i wiedzę o kulturze i życiu angielskiego obszaru językowego. K_U01

4.Student potrafi przetłumaczyć ustnie i pisemnie prosty tekst, także obejmujący słownictwo specjalistyczne. K_U08

K_U09

K_U14

5. Student potrafi zabrać głos w debacie, wyrażając i argumentując swoją opinię. K_U07

K_U08

K_U13

6. Student potrafi zredagować poprawną stylistycznie wypowiedź ustną i pisemną, dostosowując rejestr języka do sytuacji. K_U08

K_U09

7. Student rozumie trudności i specyfikę pracy tłumacza i radzi sobie z nimi. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

jak w opisie szczegółowym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

patrz: PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Pełny opis:

patrz: PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Literatura:

patrz: PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.