Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA Umiejętności łączone 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2PJS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA Umiejętności łączone 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opis tj. profil studiów, forma studiów, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok studiów/semestr,wymagania wstępne, lic godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe


Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semester rok II, III i IVsemestr


Wymagania wstępne : zaliczenie PNJA 1

Punkty ECTS : 20


Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 285 godz., ćwiczenia


Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje


Bilans nakładu pracy studenta


Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

285 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

285x1h= 285h


Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).5 x 1h=5h

Prace domowe. 10h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 7h +3h 10h


Razem:595h (odpowiada 20 pkt ECTS)


Wskaźniki ilościowe


Liczba godzin

Punkty ECTS


Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

285 + 5+3h = 293h odpowiada 11 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

285 + 7 = 292 h odpowiada 11, 6 pkt. ECTS


Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna Fonetyka praktyczna Umiejętności łączone Pisanie akademickie Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semester rok II, III i IVsemestr

Wymagania wstępne : zaliczenie PNJA 1

Punkty ECTS : 20

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 285 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

285 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

285x1h= 285h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).5 x 1h=5h

Prace domowe. 10h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 7h +3h 10h

Razem:595h (odpowiada 20 pkt ECTS)

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

285 + 5+3h = 293h odpowiada 11 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

285 + 7 = 292 h odpowiada 11, 6 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia przedmiotu.

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

: Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia zakładane do realizacji w ramach danego przedmiotu.

EK - wiedza:

K_W09, K_W10, K_W13, K_W04, K_W02

EK – umiejętności:

K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U02, K_U11, K_U13

EK – kompetencjEK – kompetencje

EK – kompetencje

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B) cykl PNJA - ezamin pisemny.

: Należy wskazać formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B) cykl PNJA - ezamin pisemny.

Oceny:

Oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Peter Foulds, Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy: Słownictwo, Gramatyka praktyczna, Fonetyka praktyczna, Umiejętności łączone, Pisanie akademickie.

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

W trakcie kursu student rozwinie swoje umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania i czytania.Poszerzy zakres słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem różnych rejestrów językowych. Posiądzie umiejętność komponowania logicznych wypowiedzi przy użyciu uporządkowanej argumentacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy (M_1) Rok studiów /semestr

rok I, I i II semestr

Wymagania wstępne : znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom B2 Punkty ECTS : 23

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć : 240 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta: Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.): 240 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.): 155h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.): 65h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.): 18 x 1h=18h

Realizacja zadań projektowych: 60h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim: 30h + 5h=35h

Razem: 573h (odpowiada 23 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:240 + 18h+5h = 263h odpowiada 10,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 240+ 60 = 300h odpowiada 12 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

Blackman, D. (1995). Tests in English. Phrasal Verbs. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Capel, A. and W. Sharp (2002). Objective Proficiency. Cambridge: CUP.

Flower, J. and M. Berman (1994). Build Your Vocabulary 3. Hove: Language Teaching Publications.

Gude, K. and M. Duckworth (1996). Proficiency Masterclass. Oxford: OUP.

McCarthy, M. and F. O’Dell (1994). English Vocabulary in Use upper-intermediate & advanced. Cambridge: CUP.

McRae, J. and L Pantaleoni. (1990). Chapter & Verse. An interactive approach to literature. Oxford: OUP.

Mann, R. (2000). Proficiency Gold. Harlow: Pearson Education Limited.

Misztal, M. (1997). Tests in English. Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Moore, J. (2005). Common Mistakes at Proficiency. Cambridge: CUP.

Newbrook, N. (1998). Extracts. English fiction for advanced students. London: Mary Glasgow Magazine.

Side, R. nad G. Wellman (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Pearson Education Limited.

Thomas, B.J. (1989). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Edward Arnold.

Watcyn-Jones, P. (1996). Test Your Vocabulary 3. London: Penguin Books Ltd.

Watcyn-Jones, P. (2000). Test Your Vocabulary 4. Harlow: Pearson Education Limited.

Workman, G. (1996). Making Headway. Phrasal Verbs and Idioms. Advanced. Oxford: OUP.

The Guardian Weekly www.onestopenglish.com/News/Magazine/News/news.htm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.