Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3APR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

a. stworzenie studentom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów we wszelkich instytucjach pozwalających spożytkować wiedzę ogólno filologiczną oraz specjalistyczną;

b. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych;

c. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania wybranej instytucji działającej w warunkach gospodarczych;

d. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;

e. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania


Skrócony opis:

a. poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwijanie umiejętności praktycznego jej wykorzystywania;

b. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;

c. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności organizacyjnych, pracy zespole, zawiązywania kontaktów itp.;

d. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;

e. stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Pełny opis:

Założenia i cele:

a. stworzenie studentom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów we wszelkich instytucjach pozwalających spożytkować wiedzę ogólno filologiczną oraz specjalistyczną;

b. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych;

c. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania wybranej instytucji działającej w warunkach gospodarczych;

d. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;

e. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

Treści merytoryczne:

a. poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwijanie umiejętności praktycznego jej wykorzystywania;

b. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;

c. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności organizacyjnych, pracy zespole, zawiązywania kontaktów itp.;

d. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;

e. stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Efekty uczenia się:

1. Stosuje zdobytą wiedzę językową w sytuacjach zawodowych

2. Posiada umiejętności zawodowe związane z miejscem odbywania praktyki

3. Potrafi porozumiewać się w języku obcym w sytuacjach zawodowych

4. Uczestniczy w pracy zespołowej w sytuacji zawodowej

5. Potrafi szybko i samodzielnie podejmować konkretne decyzje w sytuacjach związanych z pracą zawodową

6. Ma świadomość podnoszenia swoich kwalifikacji i samokształcenia

7. Potrafi prawidłowo określić najistotniejsze czynności podczas realizacji powierzonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot zalicza się za podstawie wypełnionej karty praktyk potwierdzonej podpisami studenta, organizatora praktyk i opiekuna praktyk zawodowych z ramienia uczelni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok-Łazarecka
Prowadzący grup: Anna Dziok-Łazarecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.