Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SAMS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o USA
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Analiza tekstów związanych z tematyką wykładu.

Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu kuluroznawstwa, wiedzę historyczną na temat korzeni kultury amerykańskiej oraz umiejętności analizy i interpretacji produktow kultury. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje kulturoznawcze.

Pełny opis:

Kurs ten został zaprojektowany tak, aby dać studentom możliwość rozwijania podstawowe umiejętności analizy i interpretacji produktow kultury (filmu, muzyki, poezji i prozy). Uczęszczający na zajęcia mają opanować podstawową terminologię używaną do opisu utworów literackich i tekstow kultury, a równocześnie mają ćwiczyć sprawność analizy i interpretacji. Materiałem do ćwiczeń są teksty kultury amerykańskiej: od XVIII-ego wieku do czasów współczesnych. Oprócz doskonalenia umiejętności lektury, kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju kultury amerykańskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów, oraz głównych nurtów i zjawisk kultury, itd.

Literatura:

Bibliografia Ogólny:

1. Highbrow, Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy In America, by Lawrence Levine, Cambridge, MA: Harvard University Press 1988

2. A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed. Michael Payne, Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

3. Concise Oxford Companion to American Literature, Oxford: Oxford University Press, 1988

4. The American Tradition in Literature, Volumes 1 and 2, ed S. Bradley et al, New York: Random House, 1981.

5. The College Anthology of American Literature, ed. by Zygmunt Mazur, Kraków: Universitas 1998.

A People and a Nation. Vol. 1 & 2. Ed. By M.B. Norton et al, Boston: Houghton Mifflin Co. 1986

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, czyli tego co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne)

1. Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim w zakresie badań kulturowych integrujących takie dziedziny jak socjologia, politologia, historia i inne.

2. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego Stanów Zjednoczonych jak również podstaw ich systemu politycznego.

3. Potrafi dokonać selekcji oraz krytycznej ewaluacji wybranej przez siebie monografii naukowej z zakresu wiedzy o USA a następnie, wykorzystując poglądy innych autorów oraz własnych, formułować na tej podstawie wnioski argumentując je logicznie i merytorycznie w wypowiedzi ustnej w formie prezentacji..

4. Przejawia intelektualną ciekawość wobec obcej kultury i poznawanych jej aspektów

5. Student demonstruje postawę otwartości i tolerancji wobec Innego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przezentacji i końcowej pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.