Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i interpretacja tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS2-2DL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie badań literaturoznawczych. Ćwiczenia pozwolą studentom wzbogacić wiedzę na temat dwudziestowiecznej myśli teoretycznoliterackiej i udoskonalą ich warsztat analityczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest, z jednej strony, refleksja na temat analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz ich statusu we współczesnej humanistyce, a z drugiej strony, próba sprawdzenia na ile konkretne nurty dwudziestowiecznej myśli teoretycznoliterackiej (i kluczowe dla tych nurtów teksty) są użyteczne w analizie i interpretacji wybranych dzieł literackich.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, przedmiot kształcenia ogólnego, nauki humanistyczne informatologia i bibliologia, II rok II stopnia, I semest, 30 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe (praca z tekstem kultury). 6 ECTS; Udział w zajęciach 15 x 2h Przygotowanie do zajęć 15 x 1h Udział w konsultacjach 4h Realizacja zadań projektowych 6h.

Literatura:

The Norton Anthology of American Literature (7th ed.) (vol. A-E)

The Northon Anthology of Theory and Criticism (1st ed.)

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

2. Umiejętności:

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

3. Kompetencje:

P_K01

P_K02

P_K03

P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się: egzamin (60%), aktywność na zajęciaciach (30%) oraz obecność (10%; studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych obecności). Ponadto, studenci mają możliwość prezentacji wybranych przez siebie tekstów literackich i krytycznych, co również brane jest pod uwagę przy ocenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sawczuk
Prowadzący grup: Tomasz Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest, z jednej strony, refleksja na temat analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz ich statusu we współczesnej humanistyce, a z drugiej strony, próba sprawdzenia na ile konkretne nurty dwudziestowiecznej myśli teoretycznoliterackiej (i kluczowe dla tych nurtów teksty) są użyteczne w analizie i interpretacji wybranych dzieł literackich.

Pełny opis:

Kurs składa się z piętnastu spotkań, podczas których omawiane są ogólne zagadnienia istotne dla analizy i interpretacji tekstu literackiego, jak również konkretne teksty literackie w świetle zaproponowanych tekstów krytycznych.

1. Czym jest literatura? Czym jest interpretacja?

2. Ecriture feminine - H. Cixous, "The Laugh of the Medusa" i K. Chopin, "The Storm"

3. G. Anzaldua, "The New Mestiza" i S. Cisneros, "Woman Hollerin Creek"

4. S. Freud, "The Uncanny" i E.A. Poe, "The Black Cat"

5. J. Kristeva, "Approaching Abjection" i E.A.Poe, "The Facts in the Case of M. Valdemar"

6. M Bakhtin, "Discourse in the Novel" i "M. Twain, Adventures of Huckleberry Finn

7. W. Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" i H. Melville, "Bartleby, the Scrivener"

8. F. Jameson, "Postmodernism and Consumer Society"; J. Baudrillard, "The Precession of Simulacra" i B.E. Ellis, Less Than Zero

9. J. Butler, Gender Trouble oraz "Performative Acts and Gender Constitution" i E. Hemingway, The Sun Also Rises

10. G. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason i J. Lahiri, "Sexy"

11. prezentacje studentów

12. prezentacje studentów

13. prezentacje studentów

14. egzamin

15. omówienie ocen i refleksje nad kursem

Literatura:

The Norton Anthology of American Literature (7th ed.) (vol. A-E)

The Northon Anthology of Theory and Criticism (1st ed.)

Uwagi:

Na ocenę końcową składa się: egzamin (60%), aktywność na zajęciaciach (30%) oraz obecność (10%; studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych obecności). Ponadto, studenci mają możliwość prezentacji wybranych przez siebie tekstów literackich i krytycznych, co również brane jest pod uwagę przy ocenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.