Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka twórczości słownej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2ETS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka twórczości słownej
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Estetyka twórczości słownej to przedmiot nawiązujący do formuły Michała Bachtina, który w dziele literackim postrzegał przede wszystkim złożony charakter twórczości, będącej wyrazem talentu autora i jego indywidualności, ale także - czasu, w którym powstawał, wielostronnych powiązań sztuki literackiej z estetycznymi konwencjami swojej epoki, polityką, ekonomią, uwarunkowaniami społecznymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony dla specjalności literaturoznawczej, językoznawczej i kulturoznawczej ma na celu pogłębienie umiejętności interpretacyjnych doktoranta, przy wykorzystaniu jego szczególnych zainteresowań i preferencji.

Pełny opis:

Ćwiczenia polegają na interpretacji określonego zjawiska estetycznego, np. twórczości jednego pisarza, funkcjonowania jednej konwencji w wielu odmianach stylowych (np. realizmu), gatunku, który podlega interesującej ewolucji (np. baśń w tradycji i baśń postmodernistyczna; kryminał w wersji XIX-wiecznej i współczesne mutacje), utopie, dysutopie, utopie czasów posthumanizmu etc.

Literatura:

E. Auerbach, Mimezis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 2004.

M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986;

M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982;

S. Morawski, Główne nurty estetyki XX wieku, Warszawa 1992;

Mimezis w dyskursie literackim, Toruń 1996;

P. Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001.

Interpretacja dzieła, pod red. M. Czerwińskiego, Wrocław -Warszawa 1987;

Poetyka bez granic, pod red. W. Boleckiego i W.Tomasika, Warszawa 1995;

F. Mazurkiewicz, Opowieści nowoczesne, Katowice 2015.

R. Koziołek, Dobrze myśli się literaturą, Wołowiec 2016.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W05

U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08

K01, K03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci piszą esej interpretacyjny na temat omawianych na zajęciach tekstów. Tematyka eseju jest dowolna, połączona jednak z ich zainteresowaniami. Tak więc językoznawca może napisać pracę z zakresu analizy języka, stylu, semantyki, literaturoznawca zaś porusza się w obrębie wyznaczonym przez jego zainteresowania, np. świat rzeczy, przestrzeń, bohater, etc.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W bieżącym roku akademickim przedmiotem analizy jest twórczość Gustawa Flauberta, jednego z najznakomitszych pisarzy europejskich II połowy XIX wieku, prekursora w dziedzinie powieści, jednego z pierwszych profesjonalnych literatów, którego twórczość od stuleci stanowi przedmiot rozważań literaturoznawców, badaczy kultury i relacji pomiędzy polityką, ekonomią i literaturą, teoretyków sztuki.

W jego dziele odbija się cały świat nowoczesnych dążeń człowieka, dramatycznie przeżywającego rozpad dawnych form kultury, upadek autorytetów i wartości.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji zbioru utworów Gustawa Flauberta pt. Trzy baśnie, napisanych przez pisarza w latach 1875-1877. Są to 3 różne teksty: Proste serce to opowieść współczesna, Legenda o św. Julianie Szpitalniku przenosi czytelnika w czasy średniowiecza, Herodiada jest opowieścią z czasów przed Chrystusem. Rózne stylowo, odmienne estetycznie, zanurzone jednak w świat współczesny autorowi, stanowią popis kunsztu pisarskiego, a jednocześnie stawiają najważniejsze pytania, jakie postawić można człowiekowi w odniesieniu do jego kondycji.

Literatura:

G. Flaubert, Trzy baśnie, w przekł. R. Lis i J. M. Rymkiewicza, Sic! Warszawa 2009.

G. Flaubert, Kuszenie św. Antoniego, przeł. P. Śniedziewski, koment. G. Seginger, R. Lis i R. Przybylski, Sic! Warszawa 2010.

R. Lis, Ręka Flauberta, Sic! Warszawa 2011.

J. Barnes, Papuga Flauberta, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1992.

H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, przeł. A. Szurek, Kraków 2010.

P. Bourdieu, reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001.

R. Otto, Świętość, przeł. B. Kupis, Thesaurus Press Wrocław 1993

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.