Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dydaktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2ZD3 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dydaktyczne
Jednostka: Studia doktoranckie
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktoranta ze specyfiką dydaktyki uniwersyteckiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Doktorant zapoznaje się ze specyfiką dydaktyki uniwersyteckiej uczestnicząc jako słuchacz w zajęciach prowadzonych przez promotora lub sam prowadzi wybrane ćwiczenia.

Pełny opis:

Doktorant uczestniczy jako słuchacz w zajęciach prowadzonych przez promotora lub sam prowadzi wybrane ćwiczenia (w sumie 30 godzin). Jego uwaga koncentruje się na zarówno na technicznej stronie prowadzenia zajęć (m.in. formy dydaktyczne), jak też ich merytorycznej zawartości.

Literatura:

K. Davis, Tajemnice dynamicznej komunikacji, Lublin 2014

M. Kostera, A. Rosiak, Nauczyciel akademicki, Gdańsk 2008

E. Perrot, Efektywne nauczanie, warszawa 1995

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2000

G. Steiner, Nauki mistrzów, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza: doktorant zna i rozumie specyfikę dydaktyki uniwersyteckiej, rozróżnia formy i metody dydaktyczne. Zna zasady planowania działań edukacyjnych. Zna zasady przeprowadzania ewaluacji dydaktycznej.

Umiejętności: doktorant potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne. Potrafi doprać metody dydaktyczne stosownie do tematu i grupy studenckiej. Potrafi przeprowadzić ewaluację działania dydaktycznego.

Kompetencje społeczne: ma świadomość specyfiki pracy nauczyciela akademickiego, wymiaru etycznego działań dydaktycznych. Potrafi nawiązać kontakt z grupą studencką i ją zaktywizować.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu w liczbie 30 godzin jest obecność doktoranta na wybranych zajęciach prowadzonych przez promotora oraz opracowanie co najmniej jednego tematu ćwiczeń w formie konspektu i (ewentualne) jego przeprowadzenie w grupie studenckiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia indywidualne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Doktorant uczestniczy w zajęciach na temat socjologii literatury, które są zgodne z profilem badawczym jego pracy. Przygotowuje konspekty wybranych tematów i według nich przeprowadza zajęcia.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

sposoby skutecznego omawiania tekstów naukowych: techniki streszczania i problematyzacji, techniki prowadzenia dyskusji, aktywizowania studentów, procedury interpretacyjne z włączaniem maksymalnej liczby dyskutantów, ocena aktywności na zajęciach i prac pisemnych.

Literatura:

Zgodna z listą lektur przewidzianą programem przedmiotu, którego przebieg doktorant będzie obserwował bądź który częściowo będzie realizował.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.