Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-2PNF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 0400-FA1-1PNF

Założenia (opisowo):

Praktyczna znajomość języka francuskiego na poziomie A2. Zdany egzamin PNJF 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu praktycznej nauki języka francuskiego w celu osiągnięcia poziomu B1+/B2:

- systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego,

- poszerzanie zasobu słownictwa,

- systematyzowanie wiedzy z zakresu słowotwórstwa,

- doskonalenie wszystkich sprawności językowych (mówienie, wymowa, pisanie, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego) dla potrzeb

akademickich i zawodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / 3 i 4

Wymagania wstępne: zdany egzamin PNJF 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 285 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna.

Punkty ECTS: 21

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach i laboratorium - 285 godz.

- przygotowanie do zajęć - 253 godz.

- udział w konsultacjach - 22 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 30 godz.

- razem - 590 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 307 godz. = 9 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 590 godz. = 21 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dollez C., Pons S., Alter Ego+ 3, Hachette FLE 2013.

2. Pons S., Trevisiol P., Veillon Leroux A., Alter Ego+ 3, Cahier d'activites, Hachette FLE 2013.

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W10, K_W13

K_U08, K_U09, K_U12, K_U13

K_K01, K_K03, K_K07, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.